Zorientowane Kozy

Zorientowane Kozy, to jedne z ostatnich zawodów treningowych w których najlepszy wynik uzyskuje Weronika Kliś. W najsilniejszej kategorii kobiecej zajmuje drugie miejsce.