RODO

Szanowni Użytkownicy,

W kontekście wymogów RODO zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest UKS Reflex Rybnik sekcja biegów na orientację, z siedzibą w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, rok urodzenia, miasto zamieszkania, klub.

  1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na przetwarzanie tych danych.
  2. Dane wymagane przy zgłoszeniu udziału w naszych zawodach, wykorzystywane wyłącznie na cele związane z organizacją danego wydarzenia (m.in. listy startowe, wyniki, klasyfikacja generalna).
  3. Bez uprzedniej zgody Administrator nie przekazuje danych osobowych żadnym podmiotom trzecim.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania danego wydarzenia.
  5. Osoba, która przekazuje dane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  6. W celu realizacji uprawnień, osoba, której dane dotyczą może wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: katarzyna-and@wp.pl.

Pozdrawiamy,
UKS Reflex Rybnik