Dofinansowania 2023

Dofinansowanie z rządowego programu “Klub”. Kwota dofinansowania 10 tyś na sprzęt sportowy i wynagrodzenie szkoleniowca przy całości zadania 10 609 zł.

Dofinansowanie w kwocie 10 tyś. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyka przy kwocie na całość zadania 10 609 zł.

Dofinansowanie w kwocie 2 tyś zł z Województwa Śląskiego na organizację Mistrzostw Śląska “Rybino XX” przy kwocie na całość zadania 2 820 zł.

Dofinansowanie w kwocie 8 tyś zł z Miasta Rybnik na wyjazdy sportowe, ubezpieczenie oraz opiekę szkoleniowców przy kwocie na całość zadania 10 000 zł.