Dofinansowania 2024

Miasto Rybnik

Kwota dotacji 17.620 zł na udział w zawodach ogólnopolskich.

Dofinansowanie z rządowego programu “Klub”

Kwota dofinansowania 12 tyś na sprzęt sportowy i wynagrodzenie szkoleniowca przy całości zadania 13 500 zł.