Projekt “Orientuj się”

Miło nam poinformować, że nasz klub dostał dofinansowanie z Miasta Rybnika na projekt „Orientuję się“, który jest ukierunkowany na wczesne zapobieganie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży poprzez zagospodarowanie im wolnego czasu zajęciami sportowo-rekreacyjnymi połączonymi z warsztatami. Program ten ma ich uchronić, bądź znacznie ograniczyć, sięganie po alkohol i inne środki uzależniające oraz ma zapobiegać nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci i młodzieży, której źródłem jest słaba wiara w swoje możliwości, niska świadomość występujących zagrożeń, brak asertywności i złe priorytety życiowe. Grupą docelową są dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 6-18 lat. Program zakłada wypełnienie czasu wolnego poprzez aktywny wypoczynek w postaci: zajęć sportowo-rekreacyjnych połączonych z warsztatami na temat przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wyjazdów na wycieczki/zawody sportowe.